יום שני, 26 בדצמבר 2011

תורה מדעית ודעת תורה

והפעם בקולוקוויום,

שוב אני. והפעם גם אני הצגתי בפני החברים שתי הרצאות ברצף בנושא תורה ואבולוציה, או כפי שחלקנו את המפגשים: האבולוציה בראיה אבולוציונית והאבולציה בראיה יהודית.

ואכן, בחלק הראשון סקרנו בצורה מהירה את הרקע לתאורית האבולוציה כפי שנסחה דרווין (תוך ציון עוד כמה שינויים שחלו בתפיסה המדעית מאז ועד היום), הן בעצם רעיון השתנות המינים בזמן והן לגבי המנגנונים המאפשרים זאת.

ב'רקע 'הכוונה היא אמנם להתפתוחות הרעיונות המדעיים בענין אך גם, ואולי בעיקר, לאספקטים חברתיים-תרבותיים של אירופה מימי הביניים ועד לימים הויקטוריאנים, בעיקר בצרפת ובאנגליה. אמונה דאיסטית (יצירת אל מתוך הוכחה שכלית על קיומו), תאולוגיה טבעית, מבנה חברתי מבוסס תפיסה דתית, שלטונה של הכנסיה על האוניברסיטאות ועל ההיררכיה החברתית הנ"ל, הבנה מילולית של כתבי הקודש או לחילופין פרשנות ללא סמכות פרשנית, ועוד. בקיצור, הבנו למה העמדות השליטות על משאבים חרדו מפני שינוי תפיסתי באשר לאפשרות של בריאה שלא כדרך ההבנה האינטואיטיבית ההמונית בה פועל הא-להים בסגנון 'הוקוס פוקוס' וכו', ולמה רבים על כך עד היום (בעיקר בארה"ב) על רקע אינטרסים תקציביים ופוליטיים.
  בחלק השני הצגתי מספר עקרונות כלליים בתפיסת עם ישראל את מקורותיו הקדושים. מספר פסקאות של רבי יהודה הלוי בספרו "הכוזרי" בענין הגישה למדע, למדענים (הפילוסוף דאז) ולאמת. הבנה שמגמת התורה היא פורמטיבית, מעצבת זהות ומוסר אישי וקולקטיבי, ולא במגמה אינפורמטיבית בלבד. בעקבותיו נגענו בקושיות מובנות בפרקיו הראשונים של חומש בראשית (מה צורך בפרטי הסיפור, מנין האור לפני מאורות, ערב ובוקר לפני שמש, ועוד) וגם בדוגמאות לפרשנות עתיקה ומקורית ביותר, שונה בתכלית מאותה אינוטואיציה, ילדותית משהו, שהזכרנו לעיל. לאור זאת, נמצאנו למדים שיש בתוך עולמה של תורה מגוון אפשרויות התייחסות לתאורית האבולוציה. מביניהן התמקדנו בכמה קטעים מכתבי הרב קוק זצ"ל, אשר בהתייחסויותיו המפורשות לנדון דנן, בהקשר האידאי-מוסרי ולא דווקא מדע- ביולוגי, מציג לעניות דעתי את התפיסה המקורית והקוהרנטית ביותר.
דוגמא לדבריו בנושא:
"התורה ודאי סתמה במעשה בראשית, ודיברה ברמיזות ומשלים, שהרי הכל יודעים שמעשה בראשית הם מכלל סתרי תורה, ואם היו כל הדברים רק פשוטם - איזה סתר יש כאן?!... והעיקר היא הידיעה העולה מכל העניין לדעת ד', וחיי המוסר האמיתי." (אגרות הראי"ה א, אגרת צא).
"שאין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. העיקר הוא התוך, ההסברה הפנימית שבהעניינים..." (שם, אגרת קלד).

"ההכרה של ההתפתחות, כשהיא הולכת ונגמרת, הולכת ונקלטת יפה בחיים המדעיים והמוסריים, כשהיא מתבכרת ויוצאת מידי בוסריותה עד שאיננה נאכלת פגה, היא מעלה את רוח האדם אל מרומי האור הא-להי..." (אורות הקודש, ב' תסז')

"תורת ההתפתחות, ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם של הקבלה, יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות." (אורות הקודש ב,  תקנה).


בדבר אחד לית מאן דפליג, קיומה של אבולוציה במראה דמויות דיסני. טובי הפסיכולוגים ואנשי השיווק עובדים שעות נוספות כדי להגדיר כל זווית אפשרית של מאפיינים שיגרמו לנו לצרוך יותר את הדמויות ואת המסרים... בעצם, אם הבנו את דברי הרב ז"ל, על אלו אחרונים תתכן דווקא מחלוקת עמוקה מאד.


להתראות בקולוקוויום הבא,
משה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה